Dárkové poukázky

darkovy-poukaz.jpg

Podmínky pro vydání a použití peněžních poukázek:

1. Popis poukázky

 • Poukázka slouží k odběru a placení za služby pro domácnost realizované na území města uvedeného na poukázce prostřednictvím firmy Saxana.
 • Hodnota poukázky a její doba platnosti je vyznačena přímo na poukázce samé.
 • Použití poukázky s prošlou lhůtou platnosti je nemožné.
 • Každá poukázka je opatřena m.j. razítkem a podpisem majitele firmy Saxana, v opačném případě je neplatná.

2. Použití poukázky

 • Poukázku, příp. více poukázek je možné použít jen k úhradě jednorázové služby realizované firmou Saxana.
 • Poukázky musí být čerpány v plné hodnotě a není možná jejich směna za peněžní hotovost.
 • Poukázky může nakoupit a uplatnit fyzická i právnická osoba.
 • Poukázky je možné využít pro dárkové účely nebo zaměstnavateli jako benefity pro vybrané zaměstnance.

3. Nominální hodnoty poukázek

Poukázky jsou vydávány v následujících nominálních hodnotách:

 • 500 Kč
 • 1000 Kč
 • 2000 Kč
 • 5000 Kč

4. Platební a cenové podmínky

Za poukázky se platí ihned při jejich odběru.

5. Objednávky